MUGG

Vhs till dvd

 Format                         Pris

vhs till dvd              150 kr/ timme
vhsc                         150 kr/ timme
Digital 8                   150 kr/ timme
8mm                        150 kr/ timme
Mini dv                    150 kr/ timme
dvd till dvd              120 kr
bilder till dvd          100 kr.