MUGG

175 kr Vanligt ID foto (Exempelvis körkort)+digital bild via mail 250 Kr

250 kr ID Foto i specialstorlekar (Exempelvis visum till USA)+digital bild via mail 300kr

Om ni önskar bara digital bild 150 kr (bilden skickas via mail)